Belgische Herder Club Nederland - Logo

Aankondiging Buitengewone ALV

De Raad van Beheer heeft op 20 december 2018 de ondertekenaars toestemming gegeven om een Buitengewone ALV te organiseren, daar het huidige bestuur BHCN in gebreke is gebleven.
Zij hebben gekozen voor een dagvoorzitter Mw. A.van  der Wolf en een notuliste.
Datum: 19 januari 2019.
Plaats :Heteren Zalen Centrum de Bongerd. Www.zalencentrumdebongerd.nl
            Flessestraat 4, Heteren
Aanvang: 13.15.
 

Afdrukken E-mailadres

logo raad van beheer

stomach