Belgische Herder Club Nederland - Logo

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij wilt de BHCN u uitnodigen voor de geplande ALV op 31 mei a.s. :
 
 
Datum:          31-05-2019
Tijd:               19.30
Plaats:          Heteren
                      Zalencentrum de Bongerd
                      Flessestraat 54
 
De volgende punten worden als volgt besproken:
 
- Jaarverslag 2018
- Balans 2018
- Verslag Kascommissie (Pro Forma, zie: balv 19-01-2019)
- Benoeming Kascommissie (Pro Forma, zie: balv 19-01-2019)
- Begroting 2019
- Verkiezing vicevoorzitter
- Aanpassing contributie
- Toegestuurde stukken
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Bestuur

Afdrukken E-mailadres