Belgische Herder Club Nederland - Logo

  • Start

Vergadering Rasgroep 1

Beste Leden, 

Gisteren is de BHCN op de rasgroep 1 vergadering geweest. Maar liefst 17 verenigingen namen deel aan deze vergadering, terwijl de vorige slechts 6 verenigingen de moeite namen hierbij aanwezig te zijn.

Vanwege het grote aantal verenigingen werd besloten eerst de bestuursverkiezing te houden, naast de voorzitter komen nu als nieuwe bestuursleden Maickel Koot (secretaris) en Rachel Dijkhorst-noij (penningmeester) het team compleet te maken.

Zoals sommige wellicht gezien hebben heeft de Raad van Beheer een besluit genomen om zogenaamde hulpmiddelen niet meer toe te laten op exposities. Na de nodige commotie hebben ze dit ook vrij snel weer aangepast. Nu mogen enkel gemotoriseerde hulpmiddelen niet aanwezig zijn op exposities. Rasgroep 1 neemt hier geen genoegen mee, net als rasgroep 9 overigens. Wij hebben op de vergadering vastgesteld dat de procedure inzake het besluit niet op de juiste wijze is gevolgd. Ook inhoudelijk niet. Dit wordt in een brief van Rasgroep 1 naar de RvB gesteld en daarbij zou Rasgroep 1 graag zien dat dat het voorstel ingetrokken wordt of dat er op de ALV verantwoording wordt afgelegd over dit besluit door de RvB. De BHCN heeft zich hier ook laten horen en de anderen medegedeeld dat het onder geen beding toe staat dat mensen met een beperking hun hobby ontnomen wordt. We hebben dan dus ook positief gestemd over beide aspecten die in de brief komen.

Een ander punt waar sommige bestuursleden van de RvB zich mee in de kijker speelde de laatste dagen was het feit dat men als keurmeester was aangesteld voor de World Dog Show. Hier had het veel weg van belangenverstrengeling en ook hier wil men dit aanhangig maken op de ALV.

Vanaf nu word een afgevaardigde van de RvB enkel nog op uitnodiging bij een rasgroep 1 vergadering op prijs gesteld. Verder is besloten dat de conceptnotulen niet meer op extranet mogen komen. Wat mij betrof hoefde de RvB helemaal niet aanwezig te zijn bij een rasgroep 1 vergadering dit behaalde echter geen meerderheid. 

Vanuit de werkgroep gezondheid en fokkerij wilde men peilen hoe de andere verenigingen stonden tegenover het toestaan van nesten met meer dan 1 dekreu. Stambomen konden worden afgegeven op basis van DNA. Sommige waren zeer positief, ik echter niet. Buiten de morele bezwaren vond ik dat er nog te weinig is gekeken naar een mogelijkheid om dit toe te passen bij (inter) varieteitskruisingen. Met een kleine meerderheid heeft de groep voorstanders van dit punt de stemming binnengesleept. Met name op de zienswijze van gen spreiding ziet men dit er graag van komen. Let wel op dit is nog geen besluit, slechts een peiling. Bovendien zal dit eerst nog moeten worden opgenomen in het KR.

Verder wordt er ten tijden van de WDS 2018 door de FHV geen extra show georganiseerd en rasgroep 1 wil weten waarom niet en waarom de beslissing eenzijdig is genomen. Waarbij de BHCN vind dat het een gemiste kans is om geen show te organiseren. In hetzelfde kader wil de airdaleclub, zelf de mogelijkheid hebben om hun clubmatch te organiseren ten tijde van de WDS om zo een hogere inschrijving te halen. Rasgroep 1 staat achter de airedale club.Zo ook de BHCN.

Een lange zit die echt de moeite waard was kwam ca half 12 ten einde. Ik zal trachten hier ook de volgende keer proberen bij te zijn.

Met vriendelijke groet,
Berry Meulenbroeks
Secretaris BHCN