Belgische Herder Club Nederland - Logo

INSCHRIJVING KCM 23 & 24 MEI 2020

INSCHRIJFFORMULIER KCM 2020

Kampioensclubmatch voor Belgische Herdershonden

BHCN en NVBH

 Zaterdag 23 mei & zondag 24 mei 2020

Saturday May 23rd & Sunday May 24th 2020

KV Waalwijk, Baan 3a te Kaatsheuvel.

Keurmeesters Laura Vassallo en Marie – France Varlet

Zaterdag: Laura Vassalo; Groenendaelers, Laekense Herders, Mechelse Herders.

Marie France Varlet; Tervuerense Herders

Zondag: Marie France Varlet; Groenendaelers, Laekense Herders, Mechelse Herders.

Laura Vassallo; Tervuerense Herders

Met toekenning van CAC

Onderstaand formulier kan ook opgestuurd worden via de e-mail, naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (BHCN) of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (NVBH).

The form below can also be send by e-mail, to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (BHCN) or to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (NVBH).

Inschrijven kan ook via www.belgischeherder.nl en www.nvbh.eu / Registration is also available online through www.belgischeherder.nl and www.nvbh.eu.

 

U HOEFT MAAR 1x HET INSCHRIJFFORMULIER IN TE VULLEN, DIT HOEFT NIET BIJ DE BHCN & NVBH, EEN VAN DE TWEE VOLDOET!

YOU ONLY HAVE TO FILL IN THE ENTRY FORM ONCE, IT IS NOT NECESSARY TO ENTER AT THE BHCN & NVBH, ONE OF THOSE TWO WILL SUFFICE!

 

KLIK OP SCHRIJF IN OM UW HOND IN TE SCHRIJVEN VIA ONZE WEBSITE!

CLICK ON ENTER HERETO ENTER YOUR DOG VIA OUR WEBSITE!

Inschrijving online open vanaf 30-01-2020. / Online registration open from 30-01-2020.

Ik schrijf in voor:

BHCN 23 mei:         ja / nee* / yes / no*

NVBH 24 mei:         ja / nee* / yes / no*

Stamboomnr. / Pedigree nr:  NHSB / anders / other _____________________________________

Variëteit / Variety:               Groenendaeler / Laekense / Mechelse / Tervuerense*

Geb. datum / Date of Birth:   ________________________________________________________

Inschrijven klasse / class:       ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________ (zie klasse indeling verderop / see class explanation further)

Geslacht / Sexe:                    Reu / Teef*     Male / Female*

Naam / Name:                       ________________________________________________________

Roepnaam / Call name:         ­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________

Chipnr:                                   ________________________________________________________

Vader / Sire:                           ________________________________________________________

Moeder / Dam:                      ________________________________________________________

Fokker / Breeder:                   ________________________________________________________

Eigenaar / Owner:                 ________________________________________________________

Mede eigenaar / Co-owner:   ­­________________________________________________________

Straat / Address:                    ________________________________________________________

Postcode / Postal code:          ________________________________________________________

Woonplaats / City:                 ________________________________________________________

Land / Country:                       ________________________________________________________

Telefoon / Phone:                  ________________________________________________________

E mail:                                    ________________________________________________________

Bank / Giro IBAN rekening:   ________________________________________________________

Naam rekeninghouder/         ________________________________________________________

Account holder:                      ________________________________________________________     

         * Doorhalen wat niet van toepassing is / delete if not applicable

Klassenindeling:

01. Jongste puppy klasse             (4 tot 6 mnd)                    06. Gebruikshonden klasse**            (vanaf 15 mnd)

02. Puppy klasse                         (6 tot 9 mnd)                    07. Fokkers klasse                          (vanaf 9 mnd)

03. Open klasse                          (vanaf 15 mnd)                  08. Kampioensklasse**                    (vanaf 15 mnd)

04. Jeugd klasse                         (9 tot 18 mnd)                   09. Veteranen klasse                        (vanaf 8 jr)

05. Tussen klasse                       (15 tot 24 mnd)

Classes are:

01. Minor puppy class                   (4-6 mo)                              06. Working class**                      (from 15 mo)

02. Puppy class                           (6-9 mo)                              07. Breeding class                        (from 9 mo)

03. Open class                            (from 15th mo)                     08. Champion class**                    (from 15 mo)

04. Young class                           (9 – 18 mo)                          09. Veteran class                         (from 8 yr)

05. Intermediate class                  (15-24 mo)

                      

** Kopie certificaat meezenden / Enclose copy of certificate.

BHCN Inschrijfgelden 23 mei / Entry fee

Inschrijfgeld / Entry fee                               Vóór 8 mei 2020 / Before May 8th 2020                   

Klasse / Class 1                                                                                     € 0,00

Klasse / Class 2                                                                                     € 25,00          

Klasse / Class 3 – 8                                                                                € 45,00                                                         

Klasse / Class 9                                                                                      € 35,00                                                         

 

 

NVBH Inschrijfgelden 24 mei / entry fee

Inschrijfgeld / Entry fee                               Vóór 8 mei 2020 / Before May 8th 2020                   

Klasse / Class 1 – 2                                                                              € 25,00                                                        

Klasse / Class 3 – 8                                                                              € 45,00                                                         

Klasse / Class 9                                                                                    € 35,00          

Inschrijven voor beide show tegelijk, bespaart u € 5,00 op het gehele inschrijfgeld. / Enter for both shows gives you a discount of € 5,00 on the total registration fee.

 

De inschrijving voor beide dagen sluit op 8 mei 2020, 24:00 uur. / The registration closes on May 8th 2020, 24:00 hours.

Let op!!

U dient het inschrijfgeld zelf over te maken. Betalen op show leidt tot een verhoging van € 15,00 per ingeschreven hond. Inschrijven verplicht tot betalen!!! Er is geen restitutie van betaling van ingeschreven honden!!

 

Attention!

You need to transfer the inscription payment prior to the show. Paying at the show leads to an increase of € 15,00 for each dog you enter. Registration commits to paying!! No refund is given for registered dogs!!

Bankrekening IBAN: NL94 RABO 0398 2862 80, BIC: RABONL2U t.n.v. NVBH te Zwolle.

Dit onder vermelding van: dag van show (23e of 24e, of beide) uw naam, naam hond, variëteit en klasse.

Please mention with the transfer: day of the show (May 23rd or 24th, or both) your name, name of the dog, variety and class.

Het ingevulde formulier kunt u met de post of e-mail versturen naar:

The completed form, can be send by postal mail to:

BHCN: Show secretariaat BHCN, p/a Gerrisstraat 5, 6031 NT, Nederweert, The Netherlands.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

NVBH: Show secretariaat NVBH, p/a Fazantstraat 23, 6658 GC, Beneden-Leeuwen, The Netherlands. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Met ondertekening ga ik tevens akkoord met publicatie van de uitslag en gemaakte foto’s tijdens de show.

By signing I also agree with publication of the results and pictures that are taken at the show.

Datum / Date _____________________          Handtekening / Signature ________________________________

Beide KCM’s wordt gehouden onder auspiciën van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. De inschrijver wordt geacht op de hoogte te zijn, en te handelen naar het kynologisch Reglement van de Raad van Beheer.

Agressiviteit en mishandeling tegenover andere mensen en / of dieren is niet toegestaan!

Wij behandelen uw gegevens zoals die gelden via de AVG privacywet.

Both Specialty’s (KCM’s) are being held under the auspices of “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland”. The tenderer is deemed to be aware of and to act in accordance with the kynological Regulations of “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland”.

Aggressiveness and abuse against other people and / or animals is not permitted!

We treat your data as applied through the AVG privacy law.

Kennelpresentatie:

Inschrijven kennelpresentatie 3 honden of meer / Breeder presentation (3 dogs or more).

Zaterdag / Saturday BHCN    ja / nee   yes / no *

Zondag / Sunday NVBH          ja / nee   yes / no*

Naam kennel / name kennel:            _______________________________________________________

Variëteit / variety:                _______________________________________________________

 

NVBH Juniorhandling:

Inschrijven voor de Junior Handling / Junior Handling entry.

Zondag / Sunday NVBH                               ja / nee   yes / no*

 

Naam kind / name of the child: ___________________________________________ leeftijd / age:___________

Naam hond / name of the dog: __________________________________________________________________

Inschrijven voor de Juniorhandling is gratis / Entry for Juniorhandling is for free.

* Doorhalen wat niet van toepassing is / delete if not applicable.

Afdrukken E-mailadres

logo raad van beheer

stomach